RoseAnn Foley i mbun oibre agus scéal na n-Úgónach ag teacht i dtír