To the Letter

Leabharlann Bailebhúirne

Bí i dteannta leis an ealaíontóir Dolores Lyne agus an staraí Michael Twomey le haghaidh plé agus léiriú dá saothair ealaíne bunaithe ar litreacha a scríobh a seanuncail an Ginearál Liam Lynch le linn Chogadh na Saoirse agus an Chogaidh Chathartha. Tugtar léiriú ar na suímh Chorcaí inar scríobhadh iad agus an nasc láidir a bhí aige le muintir agus áiteanna Bhaile Mhúirne.

Join artist Dolores Lyne and historian Michael Twomey for a discussion and display of her artworks based on letters written by her grand-uncle General Liam Lynch during the War of Independence and the Civil War. Evoking the Cork locations where they were written, and his strong connection with the people and places of Baile Mhúirne

Genres: Arts | Crafts | Traditional Skills
Age Suitability: all ages
Features: Family friendly, Wheelchair accessible
Address: Baile Bhuirne, County Cork, Ireland
Phone: 02645767
Locations: Baile Mhúirne
Event Start Time (pm)
6.30 pm
Event End Time (pm)
7.30 pm
No Booking Required