Tell it to the Trees/ Abair leis na Crainn é

An Díseart Gardens

Tell it to the Trees is an interactive, immersive experience. We invite people to sit, share their stories, have their own conversations with the tree and surrounding nature in order to feel connected. What story is the tree telling us? What stories are we telling the tree? – with spoken word, movement and ritual.
Funded by Kerry Coco/Culture Night and Ealaín na Gaeltachta

 

Is suiteán idirghníomhach é ‘Abair leis na gcrainn é’. Tugaimid cuireadh do dhaoine teacht agus a comhráite féin a bheith acu leis an gcrann agus leis an nádúr timpeall air. Cén scéalta atá á insint ag an gcrann dúinn? Cén scéalta atá á insint againn don chrann?
– le filíocht ó bheal, bogadh agus deasghnáth.
Le tacaíocht ó Chomhairle Contae Chiarraí/ Oíche Chultúir agus Ealain na Gaeltachta.
Genres: Storytelling | Oral History, Theatre | Drama, Wellness | Mindfullness
Age Suitability: All Ages
Address: An Diseart, Green Street, Dingle, County Kerry, Ireland
Locations: Dingle
Event Start Time (pm)
4 pm
Event End Time (pm)
5 pm
No Booking Required