Teach – House

Clare Museum

Léamh filíochta dátheangach mar aon le scór ceoil bunaidh. Cruthaíonn an cnuasach nua dánta dátheangacha seo pictiúir chorraitheacha de theach na hóige in imeacht na mblianta.

Spoken word bilingual poetry reading accompanied by original musical score. This new collection of bilingual poems paints evocative pictures of a childhood home tempered by the passing years.

Arna tacú ag Foras na Gaeilge, ba í an ceoltóir agus an t-amhránaí Emer O’Flaherty a scríobh na dánta agus an ceol, agus an saothar á léamh ag ealaíontóir i réimse na bhfocal labhartha. Joanne Callinan, le tionlacan ó Emer. Sa dlúthspás in aice leis an tinteán i Músaem an Chláir, is ócáid an-speisialta i bhféilire Oíche Chultúir a bheidh ann.

Supported by Foras na Gaeilge, poems and music written by musician and singer Emer O’Flaherty, the collection will be read by musician and spoken word artist Joanne Callinan, with musical accompaniment by Emer. In the intimate space of the fireplace of Clare Museum, this will be a unique event in the Culture night calendar.

Genres: Irish Language, Literature | Poetry, Music
Age Suitability: all ages
Facilities: Parking
Features: Family friendly, Gaeilge, Wheelchair accessible
Address: Clare Museum, Clonroad Beg, Ennis, County Clare, Ireland
Locations: Ennis
Event Start Time (pm)
6 pm
Event End Time (pm)
6.45 pm
No Booking Required