Kildare - Sallins

Café Grange

Seoladh oifigiúil Féile na Sollán 2019 / Official launch of Féile na Sollán 2019

Seoladh oifigiúil Féile na Sollán 2019 / Official launch of Féile na Sollán 2019

Ba mhaith le Sult na Sollán fáilte a chur romhaibh a bheith inár gcuideachta Dé hAoine, 20 Méan Fómhair d’Oíche Chultúir sna Solláin.

Beidh seoladh oifigiúil Fhéile na Sollán 2019 againn ag 8.00i.n sa Café Grange, áit a bheidh cúplas focal ó chathaoirleach na féile, greim bia, eolas faoi imeachtaí na féile agus beidh cóip de chlár na féile ar fail. Bí ag súil le ceol, amhráin agus scéal nó dhó!

In ndiaidh an seoladh, beidh seisiún ceol oscailte again ó 9.15i.n béal dorais sa Railway Inn le ceoltóirí ó ghrúpaí áitiúla Sult, Spraoi agus Fonn Nua inár measc. Bíonn fáilte roimh cheoltóirí agus roimh amhránaithe eile i gcónaí. Buail isteach aon am agus bain taitneamh as an gcomhluadar agus as an gceol go déanach san oíche!

 

Sult na Sollán would like to welcome you to join us on Friday, 20th September for Culture Night in Sallins.

The official launch of Féile na Sollán 2019, or Sallins TradFest will take place at 8.00pm, in the Café Grange where we will have a few words form the festival chairperson, have a bite to eat, hear information about the festival events and pick up a copy of the festival programme. Expect a good blend of music, songs and maybe even a story or two!

Following the launch, we’ll have an open trad music session next door in the Railway Inn from 9.15pm led by musicians from local bands, Sult, Spraoi and Fonn Nua. Other musicians or singers are always welcome to join us. Pop in at any stage and enjoy the company and the music until late in the night!

Email: eolas@sultnasollan.ie

Fb: sultnasollan

Tw: sultnasollan

Time: 7.30pm - 12pm

Genres: An Ghaeltacht / Music / Performance

Facilities: Bar / Restaurant

Features: Family friendly / Gaeilge

Address: Church Ave, Sallins, Co. Kildare, W91 DE63

Website: http://www.sultnasollán.ie

Phone: 087 1834406

No Booking Required