Dublin - Dublin City / South Georgian Quarter

School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies

Taifeadaí Cartlainne ó Scoil an Léinn Cheiltigh, DIAS

Online

Seinnfear agus pléifear roinnt taifeadaí atá i gcartlainn fuaime Scoil an Léinn Cheiltigh, DIAS i mBaile Átha Cliath. Rinneadh formhór na dtaifeadaí seo idir 1949 agus 1969 d’fhonn fianaise chanúnach a bhailiú ó chainteoirí dúchais Gaeilge timpeall na tíre. Rinneadh taifeadaí i bPort Láirge, Corcaigh, Ciarraí, An Clár, Gaillimh, Maigh Eo, Tír Chonaill agus Contae Lú. Thosnaigh Scoil an Léinn Cheiltigh ag digitiú agus ag catalogú na dtaifeadaí seo cúpla bliain ó shin, agus tá súil acu iad a chur ar fáil don bpobal sa todhchaí.

Time: 4pm - 11pm

Genres: Heritage / Talk

Features: Gaeilge

Website: http://books.dias.ie/

Book Now