Sceitse Sciobtha

Gaeltacht Thiar Thír Chonaill

Tar agus bí páirteach linn ag ócáid shuáilceach ag a dtig leat radharc sráide a tharraingt nó a phéinteáil tráthnóna Dé hAoine, 23 Meán Fómhair ón 6 i.n.- 8 i.n. Thig leat fosta radharc sráide neamhbheo a tharraingt ar nós pota bláthanna; éadan siopa; caidéal artola, fuinneog nó doras srl.

Tá an ócáid seo saor in aisce agus foscailte d’achan aoisghrúpa agus leibhéal cumais. Tá fáilte romhat tú féin a ullmhú agus tarraingt nó péinteáil in aice le péintéirí Plein Air (Grúpa Ealaíontóirí as Gaeltacht Thiar Thír Chonaill)

Beidh achan saothar ealaíne gan síniú agus anaithnid. Déanfaidh moltóir ealaíne neamhspleách an saothar a mheas agus táirgeoidh sé dearbhán ealaíne gur fiú suas le €75 é (ar an oíche sin) do thrí rannpháirtí rathúla mar dhreasacht le hiad a spreagadh ar a dturas ealaíne.

I ndiaidh na hócáide beidh seisiún amhránaíochta i nGaeilge ar siúl dTí Choll i Machaire Uí Rabhartaigh agus cuirfear sólaistí éadroma ar fáil.

Tá fearadh na fáilte roimh achan duine.

Tá tacaíocht agus urraíocht á chur ar fáil ag Údarás na Gaeltachta agus Plein Air don ócáid thuas.

Genres: Irish Language, Music, Visual Arts (Painting, Photography, sculpture, Digital Art, Print, etc)
Age Suitability: all ages
Features: Family friendly, Gaeilge, Wheelchair accessible
Address: Falcarragh, County Donegal, Ireland
Phone: 0851910777
Locations: An Ghaeltacht
Event Start Time (pm)
6 pm
Event End Time (pm)
8 pm
No Booking Required