Kildare - Rathangan

Rathangan Community Library

Postcard to a Whale / Carta Phoist don Míol

Come in to an imaginative intergenerational space. Tar isteach go spás samhlaíochta idirghlúineach. Hear a story about the whale on the bog. Éist le scéal faoin míol ar an portach. Draw, paint, write. Bí ag líníocht, ag peinteáil is ag scríobh. Make a BIG postcard to a whale.  Déan carta phoist MÓR don míol.

Organised by Rath Studio in partnership with Rathangan Community Library

Fb:  Creative Rathangan Meitheal

Time: 6pm - 8pm

Genres: Arts and Crafts / Heritage / Visual Art / Workshop

Features: Family friendly / Gaeilge / Wheelchair accessible

Address: Canal Court, Kildare Rd, Rathangan Demesne

Phone: 045 528078

Book Now