Meitheal Líníochta

An tSeanbheairic, An Fál Carrach

Beidh ealaíontóir ó Turas Úr ag tabhair ceardlann líníochta ina bhfoghlaimeoidh na rannpháirtithe teicnící líníochta ag úsáid gualach líníochta, dúch, agus peann luaidhe. Beidh téama na hoibre á spreagadh ón timpeallacht agus ó áiteacha éagsúla sa Ghaeltacht.

An artist from Turas Úr will be giving a drawing workshop where the participants will learn drawing techniques using charcoal, ink, and pencil. The theme of the work will be inspired by the environment and various locations here in the Gaeltacht.

Genres: Arts | Crafts | Traditional Skills, Visual Arts (Painting, Photography, sculpture, Digital Art, Print, etc)
Address: An tSean Bheairic, Falcarragh, County Donegal, Ireland
Locations: An Fál Carrach
Event Start Time (pm)
6 pm
Event End Time (pm)
8 pm
No Booking Required