Search
Close this search box.

You do not have the proper permissions to view this form

Líonra Leitir Ceanainn

Líonra Leitir Ceanainn
19:30 - 22:00
No Booking Required
All Ages

Description:

Buail isteach chuig oifig Líonra Leitir Ceanainn, 7 Sráid an Chaisleáin F92YP93 le haghaidh scoth an cheoil ó Chlann Bhreathnach. Tá fáilte romhaibh uirlisí a thabhairt isteach libh fosta! Bunaíodh Líonra Leitir Ceanainn leis an Ghaeilge a spreagadh i Leitir Ceanainn agus níos faide i gcéin. Ag tógáil ar phlean teanga a bhfuil riachtanais an phobail lárnach ann, tá Líonra LC ag obair le teaghlaigh, scoileanna, gnólachtaí agus muintir an bhaile chun an Ghaeilge a chothú mar ghnáth-theanga laethúil.

Join us for Culture Night at the Líonra Leitir Ceanainn Office, 7 Castle Street F92YP93 where there will be some fabulous music from The Breathnach Family and you are welcome to bring along your own instrument too. Líonra Leitir Ceanainn was founded to encourage the use of the Irish language in Letterkenny and further afield. Building upon a language plan which has as its heart the needs of the people, Líonra LC is working with families, schools, businesses, organisations and the local community to nurture Irish as a language of everyday life.

Family friendly

Genres:

Full Address: Líonra Leitir Ceanainn, Castle Street, Letterkenny, County Donegal, Ireland
Scroll to Top
Skip to content