Dublin - Dublin City / Temple Bar and Creative Quarter

Gael Linn

Abair Amhrán Linn: Ócáid thaitneamhach ina mbeidh an pobal á ghríosadh ag amhránaí chun amhráin chlúiteacha a foghlaimaíodh ar scoil a chanadh. Beidh focail na n-amhrán ar fáil. Sing a song with Gael Linn: a fun event where participants will be encouraged to join in singing from a range of favourite Irish songs learned at school, translated to English.

Time: 5.30pm - 9pm

Address: 35 Sráid an Dáma, BÁC 2

Website: gael-linn.ie

Phone: 01 674 1200