An Ghaeltacht

Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga

Ó Ghlúin go Glúin

Online

 

Mar chuid d’Oíche Chultúir 2021, tugann Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga léargas ar na healaíona agus iad ag gluaiseacht ó ghlúin amháin go glúin eile. Tá tús áite ag na healaíona i gceantar Chois Fharraige le fada an lá – uirlis an phobail le scéalta a insint, smaointe a léiriú, agus gliondar, briseadh croí agus an t-ualach idir eatarthu a chur in iúl. Tugann an ceiliúradh seo léargas ar na bealaí iontacha ilghnéitheacha a oibrítear leis an healaíona – idir óg agus aosta – le beocht, beatha agus brí ár gcultúr a nochtadh le fonn agus fuadar.

Cuirtear trí theaghlach os bhur gcomhair atá gafa le réimsí éagsúla de na healaíona – ó cheol agus damhsa sna hAille, go bua na filíochta agus grá do na healaíona físiúla sa Spidéal in éineacht le cumadóireacht agus draíocht na hamhránaíochta i Ros an Mhíl. Léiríonn na healaíontóirí seo an dúil atá acu sna healaíona, an nasc atá ag na healaíona lena n-oidhreacht agus a gcultúr féin agus an bealach a múnlaíodh fás, forbairt agus fiúntas na n-ealaíon ó ghlúin amháin go glúin eile

Time: 5.30pm - 10pm

Genres: An Ghaeltacht / Audio Visual / Language / Music / Performance / Spoken Word

Features: Family friendly / Gaeilge

Website: http://www.facebook.com/pleanailteanga.choisfharraige

No Booking Required

Access Online Content