An Ghaeltacht - Kerry

Dingle Hub

Dhá Mhéadar Cearnach/Two Square Metres

Online

Léiriú beo ar líne a dhéanann iniúchadh ar saoire agus ar uaigneas i limistéir cearnóige dhá mhéadar cearnach. An féidir saoirse a bhraistint istigh sna teorainneacha seo? Is mar chuid d’oibre leanúnach é an píosa seo, a dhéanann iniúchadh ar ár nasc do chóngaracht, ár dtaithí ar a bheith scartha ó dhaoine, chomh maith le iargúltacht agus conas a théann sé i bhfeidhm orainn. Tá tionchar mór ag taithí pearsanta na n-ealaíontóirí; taispeánann an obair seo conas a dhéanann siad a mbealach tríd trí mheáin gluaiseachta agus focail i dteangacha dúchasacha na n-ealaíontóirí – Gaolainn, Gearmáinis, Béarla.

A live online performance from artists Silke Michels and Maggie Breen exploring freedom and isolation in a two metre square. Can freedom be found within these boundaries? This multi-disciplinary piece is part of ongoing work exploring our connections to closeness and our experiences of distancing. The work is grounded in the personal experiences of the artists, with their stories told through movement and spoken word in Irish, German and English.

Time: 5pm - 5.30pm

Genres: An Ghaeltacht / Performance

Features: Family friendly / Gaeilge

Website: http://dinglehub.com/

Phone: 066 915 0140

No Booking Required

Access Online Content