Derry

Derry and Strabane Council Irish Language Services

Scáileán Leictreach/Electric Screen

Online

Ar an aimsir osréalaíoch seo, tá daoine sa bhaile ag brath ar na scáileáin leictreacha níos mó ná riamh – le heolas a fháil, le haghaidh siamsaíochta, agus le cumarsáid agus teagmháil a dhéanamh lena chéile. Léiríonn an t-amhrán nuachoimisiúnaithe seo, atá cumtha ag cumadóir amhrán Sam Cahoon as California agus curtha i láthair i nGaeilge ag Lasairfhíona Ní Chonaola, an tionchar atá ag an teicneolaíocht ar ár saol. Arna eagrú ag Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin le caoinmhaoiniú ó Oireachtas na Gaeilge.

During this surreal time, people at home are relying more than ever, on electronic screens – for information, for entertainment, and to communicate and connect with each other.  This newly-commissioned piece written by Californian composer, Sam Cahoon and adapted for the Irish language by Lasairfhíona Ní Chonaola reflects on the influence of technology on our lives.
Organised by Derry City and Strabane District Council and kindly supported by Oireachtas na Gaeilge.

Time: 8.30pm - 8.45pm

Genres: Language / Performance

Features: Family friendly / Gaeilge

Website: http://www.facebook.com/foramphobalnagaeilge/

Phone: +44 2871 253253

No Booking Required

Access Online Content