Comhar Chumann Rath Chairn

Glórtha Ráth Cairn

Online

Is físeán a thugann léiriú ar chultúr na healaíne sa nGaeltacht seo. Tá damhsóirí, amhránaithe, ceoltóirí de chuile aois ghrúpa ann, chomh maith le míreanna aisteoireachta, lúibíní agus agalaimh beirte. Is as Gaeltacht Ráth Chairn na healaíontóirí ar fad le réimse aoise ó ocht mbliana d’aois go hochtó bliana d’aois. Is daoine óga ó choiste pleanála teanga na nóg a thaifead, a léirigh agus atá i mbun eagarthóireachta ar an fhíseán

A beautiful video of traditional arts performances from the Meath Gaeltacht, Ráth Chairn, directed and edited by young people from Ráth Cairn.

Time: 7pm - 7.30pm

Genres: An Ghaeltacht / Dance / Heritage / Music / Spoken Word

Features: Family friendly / Gaeilge

Website: http://www.rathchairn.com/

Phone: 086 0824957

No Booking Required

Access Online Content