Strabane - Tyrone

Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin

Scáileán Leictreach | Electronic Screen

Online

Ar an aimsir osréalaíoch seo, tá daoine sa bhaile ag brath ar na scáileáin leictreacha níos mó ná riamh – le heolas a fháil, le haghaidh siamsaíochta, agus le cumarsáid agus teagmháil a dhéanamh lena chéile. Léiríonn an t-amhrán nuachoimisiúnaithe seo, atá cumtha ag cumadóir amhrán Sam Cahoon as California agus curtha i láthair i nGaeilge ag Lasairfhíona Ní Chonaola, an tionchar atá ag an teicneolaíocht ar ár saol. Tuilleadh eolais: gaeilge@derrystrabane.com.
Arna eagrú ag Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin le caoinmhaoiniú ó Oireachtas na Gaeilge.

During this surreal time, people at home are relying more than ever, on electronic screens – for information, for entertainment, and to communicate and connect with each other.  This newly-commissioned piece written by Californian composer, Sam Cahoon and adapted for the Irish language by Lasairfhíona Ní Chonaola reflects on the influence of technology on our lives.
Further information: gaeilge@derrystrabane.com. Organised by Derry City and Strabane District Council and kindly supported by Oireachtas na Gaeilge.

Time: 4pm - 11pm

Genres: An Ghaeltacht / An tOireachtas / Digital Art / Film / Heritage / Language / Music / Performance

Features: Family friendly / Gaeilge

Website: http://www.derrystrabane.com/culturenight

Phone: 028 7137 6579

No Booking Required

Access Online Content