Derry - Derry-Londonderry

Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin

Stair Cheilte na Logainmneacha

Online

Léacht fhíorúil leis an Dr Frances Kane, Comhalta Taighde le Tionscadal Logainmneacha Thuaisceart Éireann, a thaiscéalfaidh na himeachtaí stairiúla, forbairtí teanga agus athruithe sa chomhthéacs sóisialta a raibh tionchar acu ar éábhlóid na logainmneacha comhaimseartha in Éirinn. Tabharfar an chaint féin i mBéarla.

Beidh an chaint fhíorúil seo ar fáil ó 1pm ar an Aoine 17 Meán Fómhair 2021 ar chaineál YouTube Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin https://www.youtube.com/channel/UCbGxNiLfdgs_ZR2CBl0msvA

Am: 1.00 p.m.

Tuilleadh eolais: gaeilge@derrystrabane.com

Le tacaíocht ó Oireachtas na Gaeilge

 

The Hidden History of Placenames

Friday 17 September, 1:00 PM

A virtual talk with Dr Frances Kane, Research Fellow with The Northern Ireland Place-Name Project, exploring the various historical events, linguistic developments and changes in the social context within which contemporary place-names in Ireland have been coined. This talk will be delivered in English.

This virtual talk will be available to view online from 1pm on Friday 17 September 2021 on Derry City and Strabane District Council’s YouTube channel https://www.youtube.com/channel/UCbGxNiLfdgs_ZR2CBl0msvA

For further information please contact : gaeilge@derrystrabane.com

Supported by Oireachtas na Gaeilge

Time: Any Timepm - Any Timepm

Genres: An tOireachtas / Heritage / History / Language / Literature / Talk

Features: Family friendly / Gaeilge

Phone: 0044 (0)28 71 376 579

Book Now

Access Online Content