Dublin - Dublin City / Trinity and The Docklands

Coláiste na Tríonóide / Trinity College Dublin

Turas treoraithe ar champas Choláiste na Tríonóide

Offline

Turais threoraithe trí Ghaeilge ar champas stairiúil Choláiste na Tríonóide. Faigh léargas ar an ollscoil is sine in Éirinn, ar a hoidhreacht agus ar shaol an mhic léinn sa lá atá inniu ann. Mairfidh gach turas thart ar 30 nóiméad agus tosóidh siad ag 5.45pm, 6.30pm agus 7.15pm ón Campanile. Seol ríomhphost le do thoil go gaeloifig@tcd.ie chun áit a chur in áirithe do thuras. Ceadófar líon teoranta daoine.

Guided tours in Irish of Trinity College Dublin’s historic campus. Gain an insight into the oldest university in Ireland, its heritage and the life of the modern-day student. Each tour will last approximately 30 minutes and will begin at 5.45pm, 6.30pm and 7.15pm from the Campanile. Please email gaeloifig@tcd.ie to book a place on one of the tours. Limited number of places are available.

Time: 5.45pm - 6.15pm

Time: 6.30pm - 7pm

Time: 7.15pm - 7.45pm

Genres: Heritage / Talk / Tour

Features: Family friendly / Gaeilge / Wheelchair accessible

Address: Coláiste na Tríonóide/Trinity College Dublin, Faiche an Choláiste/College Green, Baile Átha Cliath 2/Dublin 2

Website: http://www.tcd.ie/gaeloifig/

Phone: 01 896 3652

Book Now