Belmullet - Mayo

Ceathrú Thaidhg – Comhar Dún Chaocháin

Taispeántas Ealaíne – Pictiúir ó ealaíontóirí áitiúla a thaispeánann áiteanna agus tírdhreacha a bhaineann le Táin Bó Fliodhais (Táin Bó Mhaigh Eo) maille le coláisí a chruthaigh daltaí áitiúla bunscoile bunaithe ar an scéal. Siamsaíocht & Sólaistí.

For Culture Night Comhar Dún Chaocháin of Ceathrú Thaidhg present an Art exhibition @ Áras Inis Gluaire,                                                                                                    Bhéal an Mhuirthead

Paintings by local artists depicting the landscapes and sites associated with the story of the Táin Bó Fliodhais (The Cattle Raid of Mayo) & collages created by local primary school children from the story.

Enjoy an evening of Art and stories.

Refreshments will be served.

 

 

Time: 8pm - 9:30pm

Address: Áras Inis Gluaire, Áisleann Bhéal an Mhuirthead, Belmullet, Contae Mhaigh Eo

Website: gaeltacht.info

Phone: 097-88082

Book Now