Belmullet - Mayo

Áras Inis Gluaire - Béal an Mhuirthead

IONADÚ RE: PLACE

Offline

Taispeántas de Phrionta, Péinteáil, agus Fís-shaothair le Pamela de Brí

Déanann an bailiúchán oibre atá in Ionadú (Re: Place) athfhéachaint agus léiriú ar na hathruithe sóisialta agus déimeagrafacha i gceantair thuaithe in Éirinn. Déanann an t-ealaíontóir iniúchadh ar théamaí áite – talamh, baile, suíomh, ionadú agus athionadú.

Beidh Pamela i lathair i Áras Inis Gluaire le ceardlann de phriontáil mar páirt de Oiche Cultúra ag 6 i.n.

IONADÚ    RE: PLACE

Exhibition of Print, Painting and Video with Pamela de Brí

The selected body of work in Re: Place (Ionadú) takes a fresh look at and draws attention to social and demographic changes in rural Ireland. The artist explores themes of place – land, home, location, placing and replacing.

Pamela will be in Áras Inis Gluaire on Culture Night with a print making workshop.

Culture Night is strategically funded by Mayo County Council and the Arts Council and is supported by Creative Ireland and participating groups & venues in Mayo.  Media Sponsor is Mid-West Radio. 

Time: 6pm - 8pm

Genres: Visual Art / Workshop

Facilities: Café

Features: Family friendly / Gaeilge / Wheelchair accessible

Address: Church St, Belmullet, Co Mayo

Website: http://arasinisgluaire.ie/main/

Phone: 097 81079

No Booking Required