Ag Léamh faoin mBinse Scoile: Saol agus Saothar Chathail Uí Shándair (Baile Locha Riach)

Gaeilge Locha Riach

De réir Alan Titley ina leabhar An tÚrscéal Gaeilge rinne Cathal Ó Sándair (1922-1996) an ‘gníomh aonair pinn is éachtaí i stair an úrscéil Ghaeilge’. Ní hamháin gur thuig Ó Sándair léitheoirí óga na tíre seo ach chuir sé iad ag léamh leabhair Gaeilge le dúil agus bhí tionchar mór ag na leabhair a scríobh sé ar a chuid léitheoirí. Tá saol agus saothair Uí Shándáir á gcomóradh i mbliana. Arna tacú ag Gaeilge Locha Riach agus mar chuid den chomóradh speisialta seo beidh an Dr. Róisín Adams ó Choiste Comórtha Chathail Uí Shándair ag teacht go Baile Locha Riach chun caint agus ceiliúradh a dhéanadh ar a chuid saothair. Beidh an chaint seo dátheangach agus tá fáilte ríomh cách.

According to Alan Titley in his book An tÚrscéal Gaeilge, Cathal Ó Sándair (1922-1996) performed the ‘single-most feat of writing in the history of Irish language novels’. Not only did Ó Sándáir understand the youth of Ireland, but he also gave them a desire to read Irish language books which made a big impression on their readers. The life and work of Ó Sándair is being commemorated this year. With support from Gaeilge Locha Riach, and as part of this special commemoration, Dr. Róisín Adams of the Cathail Ó Sándair Commemoration Committee will be coming to Loughrea to celebrate his work and give a bilingual talk to which everyone is welcome.

Ionad Acmhainní Theaghlaigh, Sráid Phiogóid, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe. H62 H721

Family Resource Centre, Piggott’s Street, Loughrea, Co Galway. H62 H721

Genres: Irish Language, Literature | Poetry
Age Suitability: Idir óg agus aosta All Ages
Features: Family friendly
Address: Loughrea, Co. Galway, H62 H721, Ireland
Phone: 0874065259
Locations: Galway County
Event Start Time (pm)
7 pm
Event End Time (pm)
9 pm